-17% Liên hệ Adapter Laptop Dell 19.5v 3.42A

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Adapter Laptop Dell 19.5v 3.42A

  • Lượt xem: 520
  • Thương hiệu: Dell
  • Mã sản phẩm: Dell 19.5v 3.42A
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: adapter, laptop, dell, 19.5v, 3.42a