Liên hệ Adapter Laptop HP 18.5v 3.5A Đầu Đạn

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Adapter Laptop HP 18.5v 3.5A Đầu Đạn

  • Lượt xem: 607
  • Thương hiệu: HP
  • Mã sản phẩm: HP 18.5v 3.5A Đầu Đạn
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: adapter, laptop, hp, 18.5v, 3.5a, đầu, đạn