-17% Liên hệ Adapter Laptop Lenovo 20V 4.5A

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Adapter Laptop Lenovo 20V 4.5A

  • Lượt xem: 533
  • Thương hiệu: Lenovo
  • Mã sản phẩm: Lenovo 20V 4.5A
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: adapter, laptop, lenovo, 20v, 4.5a