Menu
Your Cart
Đừng bỏ lỡ bất kỳ cập nhật hoặc khuyến mãi bằng cách like fanpage facebook

BẢNG GIÁ CAMERA NGÀY 10/05/2021

(HÀNG BÁN RA BẢO HÀNH, BẢO TRÌ THEO HÃNG CHO QUÝ KHÁCH YÊN TÂM SỬ DỤNG)

Khuyến mãi giảm 10%
Thiết bị và Mô tả Đơn Giá Bảo Hành Báo giá công trình
Camera IP 1.0MP
KB IP KX-1011N 1.0MP Panasonic Chipset 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1012N 1.0MP Panasonic Chipset 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1001N 1.0MP Sony Chipset 1,566,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1002N 1.0MP Sony Chipset 1,566,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
Camera IP 2.0MP
KB IP KX-2011N2 2.0MP Panasonic Chipset 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2012N2 2.0MP Panasonic Chipset 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2001N2 2.0MP Sony Chipset 2,502,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2002N2 2.0MP Sony Chipset 2,502,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 1.0MP
KB KX-1004C4 1.0MP Panasonic Chipset 621,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1003C4 1.0MP Panasonic Chipset 693,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1002SX4 1.0MP Panasonic Chipset 765,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1001S4 1.0MP Panasonic Chipset 765,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1002C4 1.0MP Sony Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1001C4 1.0MP Sony Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1011S4 1.0MP Sony Chipset 846,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1012S4 1.0MP Sony Chipset 846,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 1.3MP
KB KX-1301C 1.3MP Panasonic Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1302C 1.3MP Panasonic Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1303C4 1.3MP Panasonic Chipset 1,215,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1305C4 1.3MP Panasonic Chipset 1,890,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 2.0MP
KB KX-2111C4 2.0MP Panasonic Chipset 792,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2112C4 2.0MP Panasonic Chipset 792,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2121S4 2.0MP Panasonic Chipset 1,026,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2021S4 2.0MP Panasonic Chipset 1,152,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2012C4 2.0MP Panasonic Chipset 828,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2011C4 2.0MP Panasonic Chipset 828,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2011S4 2.0MP Panasonic Chipset 918,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2012S4 2.0MP Panasonic Chipset 891,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2001C4 2.0MP Sony Chipset 954,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2002C4 2.0MP Sony Chipset 1,152,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2005C4 2.0MP Sony Chipset 2,682,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2003C4 2.0MP Sony Chipset 1,530,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2004C4 2.0MP Sony Chipset 1,296,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 2.0MP Starlight
KB KX-S2003C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2002C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,296,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2004CA4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,656,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2005C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 2,664,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2001CA4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,602,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2001C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
Đầu ghi hình 2.0MP Camera
KB KX-7104SD6 2.0MP Camera 1,926,000đ 24 Tháng
KB KX-7108SD6 2.0MP Camera 2,682,000đ 24 Tháng
KB KX-7116H1 2.0MP Camera 4,554,000đ 24 Tháng
Đầu ghi hình 4.0MP Camera
KB KX-8104H1 4.0MP Camera 2,862,000đ 24 Tháng
KB KX-8108H1 4.0MP Camera 4,482,000đ 24 Tháng
KB KX-8116H1 4.0MP Camera 8,064,000đ 24 Tháng
Đầu ghi hình 8.0MP 4K Camera
KB KX-4K8104H1 4.0MP Camera 4,500,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8108H1 4.0MP Camera 7,200,000đ 24 Tháng
KB KX-2K8216H1 4.0MP Camera 11,340,000đ 24 Tháng
Đầu ghi NVR Camera
KB KX-8104N2 Camera 2,430,000đ 24 Tháng
KB KX-8108N2 Camera 2,754,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8104N2 8.0MP 4K Camera 3,222,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8108N2 8.0MP 4K Camera 6,282,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8116N2 8.0MP 4K Camera 5,022,000đ 24 Tháng