Menu
Your Cart
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều nhà cung cấp phải tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa cũng chậm. Xin vui lòng liên hệ số hotline trước: 0934.076.112 hoặc 035.923.9776

BẢNG GIÁ CAMERA NGÀY 18/10/2021

(HÀNG BÁN RA BẢO HÀNH, BẢO TRÌ THEO HÃNG CHO QUÝ KHÁCH YÊN TÂM SỬ DỤNG)

Khuyến mãi giảm 10%
Thiết bị và Mô tả Đơn Giá Bảo Hành Báo giá công trình
Camera IP 1.0MP
KB IP KX-1011N 1.0MP Panasonic Chipset 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1012N 1.0MP Panasonic Chipset 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1001N 1.0MP Sony Chipset 1,566,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-1002N 1.0MP Sony Chipset 1,566,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
Camera IP 2.0MP
KB IP KX-2011N2 2.0MP Panasonic Chipset 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2012N2 2.0MP Panasonic Chipset 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2001N2 2.0MP Sony Chipset 2,502,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB IP KX-2002N2 2.0MP Sony Chipset 2,502,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 1.0MP
KB KX-1004C4 1.0MP Panasonic Chipset 621,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1003C4 1.0MP Panasonic Chipset 693,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1002SX4 1.0MP Panasonic Chipset 765,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1001S4 1.0MP Panasonic Chipset 765,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1002C4 1.0MP Sony Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1001C4 1.0MP Sony Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1011S4 1.0MP Sony Chipset 846,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1012S4 1.0MP Sony Chipset 846,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 1.3MP
KB KX-1301C 1.3MP Panasonic Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1302C 1.3MP Panasonic Chipset 738,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1303C4 1.3MP Panasonic Chipset 1,215,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-1305C4 1.3MP Panasonic Chipset 1,890,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 2.0MP
KB KX-2111C4 2.0MP Panasonic Chipset 792,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2112C4 2.0MP Panasonic Chipset 792,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2121S4 2.0MP Panasonic Chipset 1,026,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2021S4 2.0MP Panasonic Chipset 1,152,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2012C4 2.0MP Panasonic Chipset 828,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2011C4 2.0MP Panasonic Chipset 828,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2011S4 2.0MP Panasonic Chipset 918,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2012S4 2.0MP Panasonic Chipset 891,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2001C4 2.0MP Sony Chipset 954,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2002C4 2.0MP Sony Chipset 1,152,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2005C4 2.0MP Sony Chipset 2,682,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2003C4 2.0MP Sony Chipset 1,530,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-2004C4 2.0MP Sony Chipset 1,296,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
HD Analog 2.0MP Starlight
KB KX-S2003C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,782,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2002C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,296,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2004CA4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,656,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2005C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 2,664,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2001CA4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,602,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
KB KX-S2001C4 2.0MP Sony Chipset Startlight 1,368,000đ 24 Tháng Báo giá hệ thống
Đầu ghi hình 2.0MP Camera
KB KX-7104SD6 2.0MP Camera 1,926,000đ 24 Tháng
KB KX-7108SD6 2.0MP Camera 2,682,000đ 24 Tháng
KB KX-7116H1 2.0MP Camera 4,554,000đ 24 Tháng
Đầu ghi hình 4.0MP Camera
KB KX-8104H1 4.0MP Camera 2,862,000đ 24 Tháng
KB KX-8108H1 4.0MP Camera 4,482,000đ 24 Tháng
KB KX-8116H1 4.0MP Camera 8,064,000đ 24 Tháng
Đầu ghi hình 8.0MP 4K Camera
KB KX-4K8104H1 4.0MP Camera 4,500,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8108H1 4.0MP Camera 7,200,000đ 24 Tháng
KB KX-2K8216H1 4.0MP Camera 11,340,000đ 24 Tháng
Đầu ghi NVR Camera
KB KX-8104N2 Camera 2,430,000đ 24 Tháng
KB KX-8108N2 Camera 2,754,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8104N2 8.0MP 4K Camera 3,222,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8108N2 8.0MP 4K Camera 6,282,000đ 24 Tháng
KB KX-4K8116N2 8.0MP 4K Camera 5,022,000đ 24 Tháng