Menu
Your Cart
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều nhà cung cấp phải tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa cũng chậm. Xin vui lòng liên hệ số hotline trước: 0934.076.112 hoặc 035.923.9776

BẢNG GIÁ NGÀY 23/09/2021

(HÀNG BÁN RA CÓ BẢO HÀNH CHO QUÝ KHÁCH YÊN TÂM SỬ DỤNG)

Thiết bị và Mô tả Đơn Giá Bảo Hành Tình Trạng
Card màn hình Cũ
VGA Cũ Power Color RX580 4G D5 2 Fan (1 Port DVI) 1,370,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ
CPU Cũ G3250 (3.20 GHz, 3M) 450,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ G2030 (3.00GHz, 3M) 190,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ G3240 (3.10GHz, 3M) 440,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ G3420 (3.20GHz, 3M) 500,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 2120 (3.30GHz, 3M) 380,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 3210 (3.20Ghz, 3M) 405,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i5 4590 (3.70GHz, 6M) 1,540,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 4150 (3.50GHz, 3M) 975,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ Socket 1150
CPU Cũ G3250 (3.20 GHz, 3M) 450,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ G3240 (3.10GHz, 3M) 440,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ G3420 (3.20GHz, 3M) 500,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i5 4590 (3.70GHz, 6M) 1,540,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 4150 (3.50GHz, 3M) 975,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ Socket 1155
CPU Cũ G2030 (3.00GHz, 3M) 190,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 2120 (3.30GHz, 3M) 380,000đ 1 Tháng Còn hàng
CPU Cũ i3 3210 (3.20Ghz, 3M) 405,000đ 1 Tháng Còn hàng
Mainboard Cũ
Mainboard Cũ Colorful H81 Pro 460,000đ 1 Tháng Còn hàng
Mainboard Cũ Asus H81 640,000đ 1 Tháng Còn hàng
Mainboard Cũ socket 1150
Mainboard Cũ Colorful H81 Pro 460,000đ 1 Tháng Còn hàng
Mainboard Cũ Asus H81 640,000đ 1 Tháng Còn hàng
Màn hình LCD Cũ
22'' HP 2205WG Wide Cũ 1,370,000đ 1 Tháng Còn hàng
Màn hình LCD Cũ 22 - 25 INCH
22'' HP 2205WG Wide Cũ 1,370,000đ 1 Tháng Còn hàng
Ram cũ
Ram DDR3 8GB bus 1600 Kingston Cũ 745,000đ 1 Tháng Còn hàng
Ram DDR3 Cũ
Ram DDR3 8GB bus 1600 Kingston Cũ 745,000đ 1 Tháng Còn hàng
VGA Cũ AMD
VGA Cũ Power Color RX580 4G D5 2 Fan (1 Port DVI) 1,370,000đ 1 Tháng Còn hàng