-9% Liên hệ Card Màn Hình 2G Gigabyte GV-N420-2GI

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Card Màn Hình 2G Gigabyte GV-N420-2GI

  • Lượt xem: 561
  • Thương hiệu: Gigabyte
  • Mã sản phẩm: 2G Gigabyte GV-N420-2GI
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: card, màn, hình, 2g, gigabyte, gv-n420-2gi