Liên hệ Case PC Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ
  • Mainboard Gigabyte H61-DS2
  • CPU Intel Petium G2030 3.0Ghz
  • Ram Nhiều hiệu 4G
  • HDD 160G Sata
  • Case nguồn đẹp

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Case PC Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ

  • Lượt xem: 523
  • Mã sản phẩm: Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: case, pc, gigabyte, h61, g2030, ram, 4g,