Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Hitachi 250G – Hàng cũ

200.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Samsung 160G – Hàng cũ

150.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Seagate 250G – Hàng cũ

200.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Seagate 500G – Hàng cũ

300.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Seagate 80G – Hàng cũ

100.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Western 250G – Hàng cũ

200.000 VNĐ

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Western 320G – Hàng cũ

250.000 VNĐ
130.000 VNĐ
Hết hàng

Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Western 500G – Hàng cũ

Liên hệ