Menu
Your Cart

Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ

Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Liên hệ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại
  • Mã: Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
3,300,000đ
Thẻ: laptop , asus , k53e , cpu , i3 , 2310m , ram , 4g , hdd , 500g ,