Liên hệ Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Laptop Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ

  • Lượt xem: 454
  • Thương hiệu: Asus
  • Mã sản phẩm: Asus K53E CPU I3 2310M Ram 4G HDD 500G Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: laptop, asus, k53e, cpu, i3, 2310m, ram, 4g, hdd, 500g,