Liên hệ Laptop Asus X441U CPU I3 6100U Ram 4G HDD 1000G Cũ

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Laptop Asus X441U CPU I3 6100U Ram 4G HDD 1000G Cũ

  • Lượt xem: 426
  • Thương hiệu: Asus
  • Mã sản phẩm: Asus X441U CPU I3 6100U Ram 4G HDD 1000G Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: laptop, asus, x441u, cpu, i3, 6100u, ram, 4g, hdd, 1000g,