Liên hệ Laptop Dell N5010 CPU I5 460M Ram 4G HDD 250G Cũ

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Laptop Dell N5010 CPU I5 460M Ram 4G HDD 250G Cũ

  • Lượt xem: 370
  • Thương hiệu: Dell
  • Mã sản phẩm: Dell N5010 CPU I5 460M Ram 4G HDD 250G Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: laptop, dell, n5010, cpu, i5, 460m, ram, 4g, hdd, 250g,