Liên hệ Laptop HP CQ40 Cũ

CPU T5870 2.0 Ram 2G HDD 120GViết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Laptop HP CQ40 Cũ

  • Lượt xem: 356
  • Thương hiệu: HP
  • Mã sản phẩm: HP CQ40 Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: laptop, hp, cq40,