Case CPU Cũ

Case CPU Cũ
Hiển thị:
Phân loại theo:
Case PC Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ Liên hệ

Gigabyte H61 G2030 Ram 4G Cũ

Mainboard Gigabyte H61-DS2CPU Intel Petium G2030 3.0GhzRam Nhiều hiệu 4GHDD 160G SataCase nguồn đẹp..

Case PC Gigabyte H61 I3 2120 Ram 4G Cũ Liên hệ

Gigabyte H61 I3 2120 Ram 4G Cũ

Mainboard Gigabyte H61-DS2CPU Intel I3 2120 3.0GhzRam Nhiều hiệu 4GHDD 160G SataCase nguồn đẹp..