Menu
Your Cart
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều nhà cung cấp phải tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa cũng chậm. Xin vui lòng liên hệ số hotline trước: 0934.076.112 hoặc 035.923.9776

Mainboard Colorful B250M-HD V20 Battle AXE

Mainboard Colorful B250M-HD V20 Battle AXE
Liên hệ
Mainboard Colorful B250M-HD V20 Battle AXE
  • Mã: Mainboard Colorful B250M-HD V20 Battle AXE
1,850,000đ
2,035,000đ