Menu
Your Cart
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều nhà cung cấp phải tạm ngưng hoạt động nên lượng hàng hóa cần lưu chuyển ít đi dẫn đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa cũng chậm. Xin vui lòng liên hệ số hotline trước: 0934.076.112 hoặc 035.923.9776

Nguồn Segotep 550W Super Battleship (S7GT-550W)

Nguồn Segotep 550W Super Battleship (S7GT-550W)
Liên hệ
Nguồn Segotep 550W Super Battleship (S7GT-550W)
  • Mã: Nguồn Segotep 550W Super Battleship (S7GT-550W)
605,000đ
665,000đ