Liên hệ Ổ cứng Seagate Western Hitachi 80G Cũ

Viết bài đánh giá

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem lại

Ổ cứng Seagate Western Hitachi 80G Cũ

  • Lượt xem: 399
  • Mã sản phẩm: Ổ cứng Nhiều hiệu 80G Cũ
  • Khả dụng: Liên hệ

Thẻ: , cứng, seagate, western, hitachi, 80g,