Liên hệ

  • Chuẩn kết nối: USB
  • Dòng sản phẩm có dây phổ thông
  • Giá tiết kiệm
  • Có đầy đủ các chức năng cơ bản
  • Bảo hành: 6 Tháng
  • Đổi mới: 1 Tháng

Hết hàng