Liên hệ

  • Chiều dài cáp: 1.5 m
  • Đèn nền: led rainbow đa màu
  • Hệ thống hỗ trợ: Mac OS và hầu các hệ điều hành Win dows
  • Bảo hành: 6 Tháng
  • Đổi mới: 1 Tháng

Hết hàng