750.000 VNĐ

  • Bảo hành: 1 Tháng

Cho phép đặt hàng trước

Mainboard Samsung H61S2 – Hàng cũ

750.000 VNĐ