800.000 VNĐ

  • Bảo hành: 1 Tháng

Cho phép đặt hàng trước

Mainboard Samsung H81S1 – Hàng cũ

800.000 VNĐ