Liên hệ

Mực nạp dùng cho các dòng máy:
HP: 35A,85A, 78A.
Canon: LBP 30103050- 4520 -6000-6200…

Hết hàng