Ram 4 4G/2400 Laptop – Hàng công ty

420.000 VNĐ

  • Bảo hành: 12 Tháng
  • Đổi mới: 1 Tháng