Liên hệ

Trục Sạc / PCR = Hàng ACEND HP 12A-HP 05A

Dùng Cho Hộp Mực :
HP 12A-49A-53A-05A-CF 226A..
Canon : 303-308-CRG 052

Hết hàng