Linh kiện Máy tính Cũ

Ổ cứng Hitachi 250G – Hàng cũ

200.000 VNĐ
220.000 VNĐ
330.000 VNĐ
360.000 VNĐ
220.000 VNĐ
270.000 VNĐ
330.000 VNĐ
Hết hàng
Liên hệ
280.000 VNĐ
330.000 VNĐ
220.000 VNĐ
280.000 VNĐ